Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Szkolenia i kursy dofinansowane dla firm Lublin, lubelskie

Pozyskamy dofinansowanie !    Zorganizujemy wartościowe szkolenie ! 

Podnieś firmę na wyższy poziom ! 

Skorzystaj ze szkoleń i kursów dofinansowanych ze środków unijnych i publicznych. Środki publiczne już są trzeba tylko umieć po nie sięgnąć. Formalności pozostaw nam.

Pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań na usługi rozwojowe w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych oraz KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Urzędu Pracy -  dla firm i przedsiębiorstw MŚP różnych branż z Lublina i województwa lubelskiego 2024 rok.

Dofinansowania nawet do 100 % na szkolenia dla pracodawców i pracowników, osób samozatrudnionych, dorosłych.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie udzielę więcej informacji Joanna tel. 533 993 337. 

 

SZKOLENIA I KURSY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA FIRM

UWAGA !!! – BUR, FERS, FELU, +EFS, PARP - Lublin, województwo lubelskie - ruszają nabory

Ruszają projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego nowej perspektywy na lata 2021-2027.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS oferują wsparcie na rzecz m.in. rozwoju kompetencji, pracowników i pracodawców, wspierają ideę ciągłego uczenia się w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.  Usługi rozwojowe w oparciu o BUR - szkolenia dofinansowane Lublin, województwo lubelskie

 

W 2024 roku są prowadzone nabory na pozyskanie dofinansowań na szkolenia, doradztwo do projektów mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracodawców i pracowników:

- województwo lubelskie - ( podział na 3 regiony ) - „Park nowych kwalifikacji dla MŚP” LPNT Lublin, powiaty lubartowski, lubelski, łęczyński, m. Lublin, świdnicki – usługi rozwojowe w oparciu o BUR (Bazę Usług Rozwojowych) - Cel projektu: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy. Dla pracowników i pracodawców na podniesienie kompetencji w różnych obszarach obecnych pracowników. Dofinasnowanie na osobę3894,44 zł  >>> WIĘCEJ <<<

- cała Polska - Akademia HR - projekt 1.3 Kadry nowoczesnej gospodarki, oferta dla przedsiąbiorców - Cel projektu: Dofinansowanie wsparcia mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy. Dofinasnowanie na osobę: a) max 1 osoba - mikroprzedsiębiorca – 9 600,00 zł; b) max 3 osoby - mały Przedsiębiorca – 28 800,00 zł;

- cała Polska - Wsparcie firm w okresowych trudnościach - oferta dla przedsiębiorców - Celem projektu: Jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji/kompetencji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Wysokość dofinansowania to 100%. Dofinansowanie na osobę: samozatrudnienie maksymalnie 19 289 zł, mikro i małe przedsiębiorstwo 77 192 zł.

 
CELEM JEST CIĄGŁA EDUKACJA 

Dla kogo? – wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm i ich pracowników (w tym osób pracujących na własny rachunek, pracowników na umowach cywilno prawnych) skoncentrowane w szczególności na usługach szkoleniowych. To przedsiębiorca i pracownik decyduje jakie szkolenia, kursy, usługi rozwojowe będą finansowane (tzw. usługi szyte na miarę).

Usługi można znaleźć dzięki bezpłatnej Bazie Usług Rozwojowych gdzie przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, kursy itd.z  dofinansowaniem z funduszy europejskich. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków unijnych jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR  za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty, spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zawarte w Karcie Podmiotu).

 Wpis do BUR dla firm szkoleniowych potwierdza spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

Miło nam poinformować iż firma szkoleniowa Unlimited Centrum Szkoleń z Lublina posiada akredytację PARP oraz jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych i należy do uprawnionych podmiotów do świadczenie usług szkoleniowych z dofinansowaniem ze środków publicznych FERS usług rozwojowych na terenie całej Polski.

 

Pomagamy firmom na każdym etapie procesu pozyskiwania dofinansowania, doborze i realizacji szkoleń i kursów, aż do refundacji kosztów kształcenia. tel. 533 993 337

O NAS W BUR - Do kwietnia 2024 roku zrealizowaliśmy poprzez bazę BUR 106 usług dofinansowanych z projektów unijnych, ze 375 ocen otrzymaliśmy średnią na poziomie 5.0. Działamy w bazie od 2017 roku, cały czas zmieniając, dostoswując szkolenia do zmieniającego się rynku, klientów, trendów oraz specyfiki zapotrzebowania poszczególnych branż - budowlanej, stolarskiej.

Wykonujemy dobrze swoją pracę. Mamy długie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji szkoleń z dogfinansowaniem. Nasza mocna strona to indywidulane podejście do każdego z klientów.

Zapraszamy do kontaktu. Joanna tel. 533 993 337. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA I KURSY DOFINANSOWANE Z URZĘDU PRACY DLA FIRM

Zajmujemy się wsparciem w pozyskiwaniu dofinansowań na szkolenia dla pracowników i pracodawców ze środków publicznych Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS.

Limit środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 wynosi 1.250.000,00 zł.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie statusu pracodawcy czyli posiadanie co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

 

Każdego roku Urzędy Pracy zarówno Powiatowe jak i Miejskie publikują wytyczne i priorytety na dany rok, aby móc aplikować o wsparcie pracodawca musi spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów.

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 ustalone przez ministra właściwego ds. pracy:                     

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
4.   Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych;
5.   Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej;
6.   Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
8.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Dofinasowanie dla mikroprzedsiębiorców sięga 100 % wartości szkolenia, dla Małych 80 %.

Za szkolenie płacicie Państwo dopiero po otrzymaniu przelewu ze środków KFS.

Wysokość dofinansowania na pracownika może sięgać trzykrotności średniego wynagrodzenia w danym roku. Jednakże zmiera się oferty konkurencyjne na rynku na dane szkolenie. Więc realna kwota na którą waha się w garnicach między 1000 zł a 5000 zł w zależności od szkolenia i ilości godzin.

 

Firmy które mogą Państwo wybrać jako wykonawców to firmy szkoleniowe posiadające znak jakości oraz wpis do RIS we właściwym Urzędzie Wojewódzkim, w naszym przypadku w Lublinie.

Wnioski o dofinansowania składa się w określonym terminie od ogłoszenia konkursu przez konkretny Urząd Pracy, zazwyczaj jest dobrze monitorować ogłoszenia urzędu na początku każdego roku. Jeśli wszystkie środki nie zostaną rozdysponowane pojawia się dodatkowy nabór.

 

Jak zawsze liczy się kolejność zgłoszeń. Z praktyki zaczynamy więc przygotowywać dokumenty w momencie ogłoszenia o terminie naboru, tak by w jak najszybciej pierwszego dnia oddać komplet poprawnie uzupełnionych dokumentów.

Jeśli spełniacie Państwo którykolwiek z powyższych warunków, bądź tez chcecie sprawdzić czy spełniacie, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem odnośnie dofinansowań i realizacji szkoleń i kursów. Obsługujemy Urzędy Pracy na terenie Lublina, powiatu oraz województwa lubelskiego. 

 

Jako firma szkoleniowa Unlimited Centrum Szkoleń działamy od 2010 roku i od wtedy też mamy wpis do Rejestru Instytuacji Szkoleniowych co roku aktualizowany, z urzędami pracy współpracujemy od 2012 roku, a od 2016 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO, obecnie działamy na podstawie Certyfikatu Jakości Usług Szkoleniowych TGLS Quallity Alliance.

 

Zapraszamy firmy, przedsiębiorców, pracowników sektora MSP zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowanych ze środków unijnych lub publicznych szkoleń celem dobrania odpowiednich, "skrojonych na miarę" usług rozwojowych, szkoleń, kursów które w największym stopniu pozytywnie wpłyną na rozwój, ekspansję i zyski firmy.

 

Ty mówisz CO potrzebujesz, my szukamy sposobu JAK !

Zadzwoń: tel. 533 993 337 , e-mail: biuro @ unlimitedgroup.pl

------------------------------------------------------------------------------------ 

 Zapraszamy też do sprawdzenia naszych szkoleń otwartych w Lublinie:

 

Szkolenie Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników <<< - pomaga w świadomym doborze odpowiednich pracowników do firmy na właściwe stanowiska, dla osób zajmujących się lub planujących pracę w działach Human Resources, właścieli firm

 

Szkolenie Wystąpienia publiczne i autoprezentacja << uczy jak dobrze zaprezentować się przed innymi, radzić sobie ze stresem, przygotować wystąpienie od strony merytorycznej, wykorzystać sytuację i procesy grupowe dla
wzmocnienia przekazu

 

Szkolenia Marketing i reklama - Psychologia i kreatywność <<< - obejmuje marketing, e-marketing, social media, pozycjonowanie, SEO, zaplanowania i przeprowadzenia prostej i taniej kampanii marketingowej

 

Szkolenie Sprzedaż bezpośrednia - techniki mistrzów przeznaczone dla sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, poznasz schemat rozmowy sprzedażowej, techniki negocjacji, pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami, mowę ciała i pracę głosem, bizness look

 

Szkolenie Profesjonalna sekretarka - asystentka <<< - przeznaczone dla pracowników biurowych, pracowników administracji, recepcjonistek, uczy jak dbać o własny wizerunek i firmy, jak prowadzić sekretariat i biuro, organizować obieg dokumentów w firmie, zarządzać korespondencją przychodzącą i wychodzącą i dokumentami, redagować pisma, obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe, uczy właściwej obsługi i kontaktu z klientem

 

Szkolenie Sekrety telemarketingu i profesjonalnej obsługi klienta <<< - dla działów telemarketingu, telesprzedaży, telefonicznej obsługi klienta, osób odbierających połączenia przychodzące i wychodzące, uczy pracy głosem i słowem, technik sprzedaży i komunikacji z klientem, radzenia sobie z obiekcjami, właściwej obsługi reklamacji i mocno niezadowolonego klienta

 

Szkolenie Tworzenie prezentacji multimedialnych i copywritingu <<< -  przeznaczone dla osób które chcą nauczyć sie bądź ulepszyć tworzenie prezentacji pod kątem właściwego doboru słów, obrazu, koloru i treści jakie warto umieścić w prezentacji, a jakie warto pominąć, właściwa praca ze słowem jako copywriting i możliwość wykorzystania umiejętności w copywritingu, webwritingu, reklamie, pisaniu tekstów reklamowych, mailingu i pisemnej obsłudze klienta

 

Szkolenie z zarządzania sobą w czasie i ustalania celów <<< - dla osób mających problem z prokastynacją, którym zawsze brakuje czasu i z "niczym się nie wyrabiają", chcących nauczyć się lepszej organizacji swojego czasu oraz właściwego ustalania celów by nie tylko je ustalac ale i osiągać założone

 

Szkolenia dla branży budowlanej <<< z zakresu sieci komunalnych, sanitarnych, sporządzanie kosztorysów, montaż i demontaż szalunków, zarządzanie zespołem w branży budowlanej, docieplenia budynków, konstrukcje stalowe, prefabrykowanie elementów zbrojenia

 

Szkolenia dla branży stolarskiej <<< podstawy stolarstwa, obsluga maszyn CNC, pił panelowych, montażu mebli, obrabiarek, obsługa elektronarzędzi

 

Szkolenia dla branży IT <<< sztuczna inteligencja AI 

 

 

 

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team