Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Jak dobrze napisać CV ?

Co zrobić, aby nie popełnić błędów w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, jak napisać cv, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby jak najlepiej na niej wypaść i utkwić w pamięci pracodawcy?Znamy odpowiedź!

CURRICULUM VITAE 

Pobierz gotowy Wzór CV sporządzony przez specjalistów Unlimited CK

Termin Curriculum Vitae, często używanym skrótem jest po prostu CV, wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza bieg życia, przebieg życia. W Stanach Zjednoczonych, na Filipinach, w Rosji oraz anglojęzycznej Kanadzie na Curriculum Vitae używa się określenia "résumé". Dobrze stworzone CV może stać się pewnego rodzaju narzędziem marketingowym, którego zadaniem jest skłonienie czytającego do zaproszenia potencjalnego pracownika na rozmowę kwalifikacyjną. 

CV jest to nic innego jak forma życiorysu zawodowego, która została spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych. Życiorys ten powinien zostać sporządzony według ściśle określonych zasad – obowiązuje forma bezosobowa tekstu oraz sformalizowany układ. Informacje w nim zamieszczane są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami blokach tematycznych, w następującej kolejności: 
1. dane osobowe, 
2. wykształcenie, 
3. doświadczenie zawodowe, 
4. dodatkowa działalność, 
5. umiejętności i kwalifikacje, 
6. zainteresowania, 
7. klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zamieszczana na dole ostatniej strony CV). 
Do danych osobowych zalicza się: 
- imię i nazwisko, 
- data urodzenia, 
- miejsce zamieszkania, 
- aktualny numer telefonu, 
- aktualny adres e-mail, 
- zdjęcie – nie jest to konieczne; należy je umieścić w prawym górnym rogu, musi być formatu zdjęcia legitymacyjnego. 

W Curriculum Vitae obowiązuje układ chronologiczny, co oznacza, że informacje o ukończonych szkołach oraz o doświadczeniu zawodowym powinny być zamieszczane w odwróconym porządku chronologicznym. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań i osiągnięcia zawodowe. Starając się o pracę najlepszym rozwiązaniem będzie wymienienie jedynie informacji adekwatnych do danego stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Taki układ przedstawi pracodawcy konkretną wizję pracy, jaką potencjalny pracownik zamierza realizować. 

Jedną z podstawowych zasad stworzenia dobrego CV jest to, aby było ono napisane zwięźle i krótko. Przyjmuje się, iż maksymalna długość to jedna strona formatu A4, jednak u osób o dłuższym stażu pracy objętość taka może się okazać niewystarczająca. Ważna jest również estetyka życiorysu, gdyż to właśnie ona stanowi o pierwszym wrażeniu – nie może on zawierać błędów ortograficznych, musi być schludny i przejrzysty (można wytłuścić najważniejsze informacje), tak by wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najistotniejszych informacji. Informacje zamieszczane w Curriculum Vitae powinny być zgodne z rzeczywistością, gdyż są one później weryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej. Ważne jest również, aby podawane informacje były precyzyjne tzn. podając znajomość języka obcego należy zaznaczyć sprecyzować poziom jego znajomości, a także wyłącznie te istotne dla pracodawcy – pomijamy zbędne informacje dotyczące na przykład ukończonej Szkoły Podstawowej. Język życiorysu powinien być dostosowany do wymagań pracodawcy – jeżeli pracodawca życzy sobie Curriculum Vitae napisanego w języku polskim, nie należy wysyłać mu aplikacji w języku obcym. Podobnie w sytuacji załączników – jeśli pracodawca nie wymaga referencji, czy okazania dyplomu – nie należy tego zamieszczać w swoje aplikacji. 

Zamów CV Indywidualne z Unlimited Centrum Kariery 

Jakiś czas temu pojawiła się moda na CV w postaci intrografiki. Przy użyciu tekstu, kolorów i elementów graficznych można w ciekawy sposób przedstawić swoje osiągnięcia, umiejętności i pozytywne cechy. Pomoże ona również wyróżnić się wśród setek podobnych aplikacji. Taki kreatywny życiorys jest szczególnie pożądany u osób poszukujących pracy w branży marketingowej czy rozrywkowej. W polskim Internecie pojawił się serwis cvwzor.com, który pozwala stworzyć takie CV – należy wypełnić odpowiednie pola w wyszczególnionych sekcjach oraz wybrać szablon intrografiki. Serwis ten umożliwia użytkownikowi pobranie CV w postaci pliku PDF lub PNG, lub WORD.
Dokumenty aplikacyjne, Profesjonalne CV, pisanie cv, wzór cv


LIST MOTYWACYJNY 

List motywacyjny to list składany przez kandydata na stanowisko pracy. Jest on wraz z CV dokumentem wymaganym przez większość pracodawców i stanowi warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego. List motywacyjny jest składany przez kandydatów w celach innych niż rekrutacja np. starania o awans lub podwyżkę. Dobrze napisany list motywacyjny, tak samo jak w przypadku CV, pomoże kandydatowi wyróżnić się na tle pozostałych aplikujących. Przestrzegając wymienionych poniżej zasad pisania listu motywacyjnego, będzie można mieć pewność, iż będzie on poprawnie napisany. 
1. U góry z lewej strony dokumentu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 
2. U góry z prawej strony zamieszczamy miejscowość i datę, a poniżej adresata (imię, nazwisko, pełniona funkcja, nazwa i adres przedsiębiorstwa). 
3. W pierwszym akapicie listu, tuż pod zwrotem grzecznościowym („Szanowny Panie”) zawieramy informację, na jakie stanowisko kandydat aplikuje oraz czy jest to aplikacja na konkretne ogłoszenie. 
4. W drugim akapicie zamieszczamy informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które odpowiadają stanowisku, na które aplikujemy. Istotne są również cechy osobowości, które będą przydatne na danym stanowisku. 
5. Warto chwalić się swoimi sukcesami (awansami, szczególnymi osiągnięciami, własnymi inicjatywami przeprowadzonymi z powodzeniem) 
6. W zakończeniu należy podziękować czytającemu za poświęcona uwagę i wyrazić gotowość do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. 
7. Na dole strony zamieszczamy klauzulę zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Równie ważne jest również popieranie wymienianych w liście zalet osobowości konkretnymi przykładami. 

Zamów CV Indywidualne z Unlimited Centrum Kariery 

Z punktu widzenia pracodawcy list motywacyjny powinien dostarczać odpowiedzi na oczekiwania zawarte w danej ofercie pracy, powinien wyrażać motywację, dlaczego kandydat powinien pracować na danym stanowisku. List motywacyjny powinien być pewnego rodzaju uzupełnieniem CV - mogą znaleźć się w nim informacje dotyczące szczególnych osiągnięć czy też zakres dotychczasowych obowiązków. Często list dostarcza rekrutującemu informacji związanych z oczekiwaniami kandydata dotyczących charakteru pracy, co go motywuje do działania, ale również wskazuje na umiejętności komunikacyjne kandydata. 
Dokumenty aplikacyjne, Profesjonalny List motywacyjny,

Pobierz gotowy Wzór CV sporządzony przez specjalistów Unlimited CK

Zamów CV Indywidualne z Unlimited Centrum Kariery 

Skorzystaj z konsultacji z naszym doradcą zawodowym z Unlimited Centrum Kariery

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team