Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Szkolenia z dofinansowaniem dla firm i pracowników 2024 Lublin podregion lubelski

Nowa perspektywa 2021 - 2027 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Nowe możliwości - Nowe środki na szkolenia i kursy w podregionie lubelskim 

Podstawowe informacje dotyczące projektu „Park nowych kwalifikacji dla MŚP” w Lublinie

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników (w tym samozatrudnionych, oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) spełniających ww. kryteria oraz posiadających siedzibę w województwie lubelskim/w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie. Dodatkowe punkty dla pracowników 55+. 

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach wsparcia będzie możliwe uzyskanie dofinansowania ( na zasadzie refundacji ) na wybraną usługę szkoleniową czy kurs znajdującą się w BUR czyli Bazie Usług Rozwojowych która prowadzić będzie do nabycia kwalifikacji czy kompetencji zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami rozwojowymi przedsiębiorstwa.

Termin projektu: 03.2024 – 08.2026 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 3894,44 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

JAKIE POWIATY MOGĄ SKORZYSTAĆ - programy na dofinansowane szkolenia i kursy ruszają w całym województwie Lubelskim, u trzech różnych operatorów, powyższy dotyczy powiatów: - lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin

Kwalifikowanym pracownikiem zgłaszanym przez przedsiębiorcę / pracodawcę będzie pracownik zatrudniony na umowę cywilnoprawną spełniający poniższe warunki: jest zatrudniony u przedsiębiorcy / pracodawcy co najmniej jeden miesiąc przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych i przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wartość dofinansowania, o refundację którego stara się przedsiębiorca / pracodawca dla wskazanego pracownika, wynagrodzenie brutto wyliczane będzie jako suma wynagrodzenia w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Pomożemy w otrzymaniu dofinansowania tel. 533 993 337

Od lat zajmujemy się kompleksowym wsparciem firm w pozyskiwaniu dofinansowaniań na szkolenia czy kursy, dobór i realizację najbardziej efektywnych i odpowiadającym potrzebom szkoleń usług rozwojowych i skutecznym rozliczaniu dofinansowań.

Każdy jest w czymś specjalistą, my z racji doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu dofinansowań.

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team