Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Egzaminy i certyfikaty językowe TGLS w Lublinie

Egzeminy i certyfikaty językowe z j.angielskiego Lubline

Projekty unijne

Egzamin TGLS jest stosowany do określenia stopnia znajomości języka angielskiego przed rozpoczęciem szkolenia (‘na wejście’) jak i postępów poczynionychw trakcie szkolenia po jego zakończeniu (‘na wyjście’).  W zależności od potrzeb i założeń projektowych struktura testu pozwala na założenie większych postępów beneficjentów w niektórych sprawnościach językowych i ich zmierzenie pod koniec szkolenia np. większego podniesieniu kompetencji języka mówionego w stosunku do opanowania umiejętności pisania jeśli takie są cele projektu. Otwarta struktura egzaminu TGLS nie wymaga minimalnej ilości godzin szkoleniowych zanim egzamin może być zdawany.

Dlaczego TGLS?

Inne niż TGLS certyfikaty językowe określające konkretny poziom zaawansowania np. A2, lub B1, są zwykle przeznaczone dla kandydatów których poziom zaawansowania jest dokładnie na tym poziomie.

Już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu trzeba założyć z góry, który egzamin i na jakim poziomie zaawansowania będą zdawali beneficjenci. Dokładne określenie tych poziomów jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. W przypadku wybrania dla poszczególnych beneficjentów niewłaściwego stopnia trudności testu,beneficjent może zostać pokrzywdzony.

Beneficjentowi przystępującemu do egzaminu na zbyt łatwym dla siebie poziomie, zostaje zdefiniowany nieadekwatny poziom znajomości językowej (zbyt niski), w praktyce oznacza to uzyskanie certyfikatu na niższym poziomie niż beneficjent mógłby uzyskać. W przypadku odwrotnym, przy ustalonym na początku zbyt wysokim poziomie trudności egzaminu, beneficjent zostaje pozbawiony możliwości certyfikacji poprzez uzyskanie nieuchronnego wyniku negatywnego.

Ośrodek egzaminacyjny TGLS w Lublinie - Unlimited

Z TGLS to proste!

Powyższy problem zupełnie nie dotyczy egzaminów TGLS. Bez względu na poziom zaawansowania kandydata, może on przystąpić do tego egzaminu. Niezwykle ułatwia to również konstruowanie budżetu projektu, ponieważ przy jednym egzaminie dedykowanym dla wszystkich uczestników, nie trzeba zamawiać różnych egzaminów w zależności od poziomu zaawansowania kandydatów.

Terminy i czas oczekiwania

Rejestracja kandydatów na egzamin odbywa się na 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Czas oczekiwania na wyniki oraz certyfikat trwa maksymalnie 2 tygodnie. Cały proces certyfikacji może zatem trwać nie dłużej niż 1 miesiąc.

W przypadku projektów szkoleniowych zakończonych egzaminem TGLS, krótki okres oczekiwania na certyfikaty ułatwia zakończenie projektu i skompletowanie dokumentacji koniecznej do jego rozliczenia w krótkim czasie.

Zalety

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata:

 • egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu można zdać w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
 • certyfikat nie przedawnia się;
 • może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
 • daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
 • nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450;
 • egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
 • egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
 • ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu

Uznawalność

Certyfikaty TGLS:

 • są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
 • zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
 • są dokumentem potwierdzającym kompetencje językowe dla pracowników Służby Cywilnej.
 • są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Cennik egzaminów i certyfikacji językowej - Lublin

Ośrodek Egzaminacyjny Lublin

Certyfikaty międzynarodowe:

General English Language Certificate 400 zł*

Certyfikat językowy z ogólnego języka angielskiego. Testowane kompetencje językowe:

 • znajomość gramatyki i słownictwa,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie ze słuchu,
 • pisanie,
 • mówienie.

Work Communication English Language Certificate 450* zł

Certyfikat językowy z języka angielskiego używanego do komunikacji w pracy. Testowane kompetencje językowe:

 • znajomość gramatyki i słownictwa,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie ze słuchu,
 • pisanie,
 • mówienie.

Testy językowe (np na początek i zakończenie szkolenia)

The Global Language System Key Test 120* zł/ tzw pre i post test niezbędne przy realizacji projektów unijnych/dostępne bezpłanie w przypadku realizacji przez naszą firmę również egzaminów

Test językowy niecertyfikowany z języka angielskiego. Testowane kompetencje językowe:

 • znajomość gramatyki i słownictwa,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie ze słuchu

The Global Language System Key Test 190* zł

Test językowy niecertyfikowany z języka angielskiego. Testowane kompetencje językowe:

 • znajomość gramatyki i słownictwa,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie ze słuchu
 • pisanie
 • mówienie

* Ceny dot. sesji egzaminacyjnych dla min. 10 osób.

Więcej na stronie http://www.tgls.pl/

Zapraszamy do kontaktu i współpracy w lubelskim -

Ośrodek Egzaminacyjny Unlimited Centrum Szkoleń w Lublinie -

tel. 533 993 337, e-mail: [email protected]

 

Znak Jakości TGLS Quality Alliance został wpisany na listę certyfikatów respektowanych w RUR

Miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30.07.2015 r. wpisała znak jakości TGLS Quality Alliance na listę certyfikatów/ akredytacji/ standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych, obowiązujących w RUR.

Ośrodek Egzaminacyjny Lublin TGLS

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team