Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Dofinansowane z UE Szkolenia i Staże Olkusz

Bezpłatne, dofinansowane z UE szkolenia zakończone min. 3 miesięcznym stażem z możliwością zatrudnienia !!!

Zapisy i kontakt:  [email protected][email protected]tel. 533 993 337

 

                                                            

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza osoby nie pracujące, w wieku 18-29 lat z terenów wiejskich powiatu olkuskiego, do wzięcia udziału w projekcie „Zaprojektuj swoją przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Dla zakwalifikowanych Uczestników Projektu stypendia szkoleniowe i stażowe !

Zapewniamy wsparcie w postaci nabycia kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego na podstawie programu szkoleniowego/stażowego dostosowanych do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie Uczestnikowi Projektu po szkoleniu/stażu. Na każdym etapie udziału UP wspierana będzie motywacja i zaangażowanie Uczestnika Projektu w planowanie kariery zawodowej poprzez aktywne pośrednictwo pracy. 

Jako uczestnik projektu zostaniesz objęty specjalnym programem unijnym dla ludzi młodych !  

 

                                                                                       

Korzyści dla Ciebie:

 - kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i  poruszania się po rynku pracy

 - kompetencje społeczne wymagane przez  pracodawców na regionalnym rynku pracy

 - większa otwartość, aktywność, pewność siebie

 - wzmocniona motywacja do zmian w życiu  zawodowym i osobistym

 - doświadczenie zawodowe dzięki stażom

 - kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku  pracy                                         

Zdobądź pożądane kompetencje i kwalifikacje w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku ! 

Zostaną zrealizowane następujące działania:

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- warsztaty poszukiwania pracy

- trening kompetencji społecznych

- szkolenia kończące się certyfikatem ( Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, Asystent/ka Zarządu, Pracownik elektronicznej obsługi klienta )

- staże zawodowe u pracodawcy

- pośrednictwo pracy 

Nie daj się wyprzedzić innym i już dziś zagwarantuj sobie lepszą przyszłość !

Projekt tylko dla 30 uczestników ! Decyduje m.inn. kolejność zgłoszeń !

Nacisk będzie położony na indywidualną i kompleksowa aktywizację zawodową, wspieranie mobilności i rozwoju osobowego osób, z powiatu olkuskiego(PO) poprzez:

- określenie ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Bilansu kompetencji oraz określenie Indywidualnego Planu Działania UP

- wzmacnianie aktywnego uczestnictwa UP w procesie wchodzenia na rynek pracy

- nabycie umiejętności poszukiwania pracy i kwalifikacji wymaganych przez pracodawców

- wzmocnienie kompetencji społecznych: umiejętności interpersonalne, praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, adaptacja w miejscu pracy

- wzmocnienie potencjału adaptacyjnego w miejscu pracy i mobilności zawodowej poprzez organizację staży,- aktywne pośrednictwo pracy angażujące udział UP. 

 

Znajdźmy wspólnie odpowienią pracę dla Ciebie ! 

 

Sprawdź czy się kwalifikujesz! Program dla osób;

- Wiek 18-29 lat (które ukończył 18 a  nie ukończyły 29 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

- Bezrobotnych – zarejestrowanych lub nie w urzędzie pracy, osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu)

- Biernych zawodowo - m.inn. studentów studiów zaocznych, osoby nie pracujące, nie szkolące się (nie uczestniczą/ły w ciągu ostatnich 4 tyg. w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),  nie uczestniczące w kształceniu ( w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem szkół zaocznych).

- Zamieszkałych na terenach wiejskich w powiecie olkuskim

- Ambitnych, chcący podnieść swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,  osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Sprawdź nasze usługi: http://ck.unlimitedgroup.pl/

 

Cena: O zł ! 

                                                                                               Zapewniamy:

- najlepszą, zaangażowaną kadrę

- profesjonalne narzędzia szkoleniowe

certyfikowane szkolenia

- specjalistyczne materiały

stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

płatne 3 miesięczne staże

zwrot kosztów dojazdów

poczęstunek i ciepły posiłek

- opracowanie przez psychologa i doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania

 - dostosowanie godzin szkoleń do potrzeb ( szkolenia przed i popołudniu oraz weekendy)

- stałą opiekę i kontakt z Doradcą Klienta ( możliwy również telefonicznie )

 - sporządzone specjalnie dla Ciebie indywidualne - graficzne cv - http://cv.ca-team.pl/dlaczegocv

 

Wymagamy:

- przede wszystkim chęci 

 

Dlaczego warto zapisać się do uczestnictwa w projekcie?

Szkolenia to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, kwalifikację, kompetencję. Staże dają nieocenione doświadczenie zawodowe. Dzięki temu staniesz się atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku pracy. Doradca zawodowy pomoże Ci zaplanować i wytyczyć cele zawodowe oraz  opowie o sposobach poszukiwania pracy. Wyspecjalizowana kadra pomoże przygotować profesjonalne CV, List Motywacyjny oraz przeprowadzi symulację rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji. Szkolenia pozwolą nabyć praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, pozwolą wzmocnić pewności siebie, zmotywują do działania na rynku pracy.

Sprawdź inne nasze szkolenia komercyjne http://cs.unlimitedgroup.pl/

 

Jeśli trafiłeś na to ogłoszenie to znaczy że czegoś szukasz, to znaczy że sytuacja obecna nie do końca Cię satysfakcjonuje, to znaczy że chcesz coś zmienić i właśnie przyszedł na to właściwy czas i moment.

 

Informacje

Tytuł projektu: „Zaprojektuj swoją przyszłość”

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 28.02.2017r

Numer i nazwa Priorytetu: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Instytucja wdrażająca projekt: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Wysokość otrzymanego dofinansowania projektu: 393.737,73 zł

 

Założeniem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego (kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego) 30 os. (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat, z terenu woj.małopolskiego - powiat olkuski, należących do kategorii młodzieży NEET, (tj. osób, które pozostają bez pracy, nie kształcą się i nie szkolą), do potrzeb rynku pracy. 

Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby nie pracujące w wieku 18-29 lat zamieszkujące w woj. Małopolskim - w powiecie olkuskim, na terenach wiejskich. 

 

Projekt zakłada uczestnictwo 30 osób z terenów wiejskich(17K/13M), w tym:

- 10 osób bezrobotnych (6K / 4M) – xero zaświadczenia z UP

- 20 osób biernych zawodowo (11K / 9M) – nie zarejestrowani w UP lub uczący się zaocznie

- 25 osób o niskich kwalifikacjach (17K / 13M) – posiadających co najwyżej wykształcenie średnie 

 

Zadaniem realizowanym w ramach projektu są wysokiej jakości szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje ludzi młodych na rynku pracy i kończące się egzaminemoraz certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Poznaj członków naszej kadry i zespołu:

Joanna Niczyporuk

Karolina Cala-Lewtak

 

Szkolenia i rekrutacja rozpoczynają się systematycznie w okresie od początku 2016r.

 

Moduł 1: przedstawiciel handlowy - 100godz, 12 dni x 8godz.

-Elementy marketingu

-Obsługa klienta

-Analiza rynku

-Prowadzenie prezentacji

-Negocjacje handlowe

-Techniki sprzedaży

Moduł 2: kurs na prawo jazdy kat B - 60godz.,

- część teoretyczna -30godz. (4dni x śr. 7,5godz. po 45min.)

- część praktyczna- 30godz. (10dni x śr. 3godz. po 60min.) 

Asystent/ka Zarządu: (96godz), gr. 5os./ 12dni x 8godz.

 program:

-Struktura organizacyjna i prawna firmy

-Wizerunek asystenta/tki

-Organizacja pracy sekretariatu,

-Spotkania i narady służbowe i posiedzenia zarządu

-Protokoły i uchwały

-Negocjacje i podpisywanie umów z klientami 

Pracownik elektronicznej obsługi klienta: (80godz), gr. 5os./ 10dni x 8godz.

program:

-Reklamacje i udzielanie pomocy klientom

-Sprzedaż z wykorzystaniem elekt. narzędzi komunikacyjnych

-Komunikacja w kontakcie z klientem

-Etapy rozmowy telefonicznej

-negocjacje przez telefon

 

W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

- materiały szkoleniowe (długopis, notatnik, teczka, skrypt)

- poczęstunek + kawa, herbata, ciepły posiłek

- po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji

 

Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium:

- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B – 1375,62 zł/ os. za szkolenie

- Asystent/ka zarządu – 825,37 zł/ os. za szkolenie

- Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta – 687,81 zł/ os. za szkolenie

Osobom posiadającym już kwalifikacje lub doświadczenie w powyższych zawodach, oferujemy 3-miesięczne płatne staże.

 

Zapraszamy do kontaktu również pracodawców chcących przyjąć na staże i do pracy osoby!

 

 

CELE PROJEKTU

 

Cel główny projektu Wzrost potencjału adaptacyjnego (kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego) 30 os. (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat, z terenu woj. małopolskiego - powiat olkuski, należących do kategorii młodzieży NEET.

 

PLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu uczestnicy:- nabędą kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy - nabędą kompetencje społeczne wymagane przez pracodawców na regionalnym rynku pracy - pozbędą się barier osobistych jak: bierność, lęk przed poszukiwaniem pracy, niska samoocena - wzmocnią motywację do zmian w życiu zawodowym i osobistym - wzmocnią potencjał adaptacyjny w miejscu pracy i zdobędą doświadczenie zawodowe dzięki organizacji staży - nabędą kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

428.488,12zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

393.737,73 zł

 

 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na : [email protected], [email protected]

Więcej informacji udzielamy telefonicznie: tel. 533 993 337

 

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w następujących miesiącach: I 2016, III 2016, V 2016. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy:

1_Formularz zgloszeniowy Malopolska 122

Regulamin projektu:

1_Regulamin projektu

Harmonogram działań w projekcie:

Harmonogram działań w projekcie

 

Realizator projektu:

Unlimited Joanna Niczyporuk

20-322 Lublin, ul. Lotnicza 2

NIP: 948-119-03-19

REGON: 060376543

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team